O firmie.

BIURO RACHUNKOWE KWAZAR

istnieje na rynku od 2003 r, oferuje pełen zakres usług księgowych dla firm z całego kraju. Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnej formie prawnej i profilu działalności. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy jak też średnie i duże.

Poprzez przejęcie odpowiedzialności za organizacje działu księgowości, kontakty oraz rozliczenia z urzędami skarbowymi, pozwalamy zyskać naszym klientom czas no to, co najważniejsze, czyli, na realizację prowadzonych przez nich przedsięwzięć gospodarczych i realizację przyjętych przez firmę strategii.

Nie ograniczamy się tylko do rejestrowania operacji gospodarczych, ale staramy się również podpowiadać rozwiązania pozwalające w ramach obowiązujących przepisów prawa obniżać obciążenia podatkowe.

Wszechstronne doświadczenie zebrane przez grono zatrudnionych w naszej firmie fachowców obsługujących w przeszłości oraz obecnie spółki produkcyjne, handlowe jak i usługowe, działające zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych, co pozwala nam skutecznie rozwiązywać wszelkie problemy związane z systemem podatkowym oraz obowiązującymi przepisami o rachunkowości.

Praca w grupie, specjalizacja pracowników w poszczególnych zagadnieniach prawa podatkowego i bilansowego, gwarantują najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowi potwierdzenie posiadanej przez nas wiedzy.

Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS. Dodatkowo działalność Biura jest ubezpieczona w zakresie OC. Dotychczas nie zaistniała potrzeba skorzystania z tego ubezpieczenia.

Praca w biurze rachunkowym oraz obsługa wielu firm wiąże się z licznymi kontrolami skarbowymi, w związku z czym, każdy z naszych pracowników posiada duże doświadczenie w kontaktach z urzędami skarbowymi, co pozwala nam lepiej przygotować się do tych kontroli oraz bronić swojego stanowiska dotyczącego niejasnych nieraz przepisów podatkowych.

Zakres usług.

01. Oferujemy kompleksową obsługę księgowo-kadrową obejmującą:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji do GUS
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • Przygotowanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji ZUS
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) oraz osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych

02. Na życzenie klienta:
 • opracowanie zakładowych planów kontaktach
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • wystawianie faktur vat, faktur korygujących VAT, not korygujących, rachunków
 • sporządzanie przelewów
 • sporzadzanie zestawień oraz analiz finansowych
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
03. Podstawowe zalety przekazania księgowości do Naszego biura:
 • odpowiedzialność przeniesiona na biuro rachunkowe (ubezpieczenie OC),
 • obniżenie kosztów funkcjonowania firmy,
 • oszczędność czasu,
 • wsparcie w zakresie prawnym i podatkowym,
 • bezpieczeństwo danych księgowych oraz danych osobowych,
 • księgowość prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Na życzenie istnieje możliwość odbioru dokumentów w siedzibie Klienta.

Cennik.

Ceny naszych usług są każdorazowo uzgadniane z klientami w drodze negocjacji. Czynnikami wpływającymi na wysokość ceny jest ilość dokumentów, wielkość zatrudnienia oraz specyfika działalności firmy oraz jej możliwości finansowe.
Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oferujemy, licząc na długą i owocną współpracę, specjalne zniżki, tak by nie obciążać zanadto kosztami Spółek w pierwszej fazie działalności.
 • do 50 dokumentów*                 600,00 zł
 • 51-75 dokumentów*                  850,00 zł
 • 76-100 dokumentów*             1200,00 zł
 • 101-125 dokumentów*            1450,00 zł
 • 126-150 dokumentów*           1800,00 zł
 • 151-175 dokumentów*            2000,00 zł
 • 176-200 dokumentów*           2300,00 zł
 • powyżej 200 dokumentów*    idywidualnie
 • sporządzanie sprawozdań finanowych – w cenie usługi podstawowej

* Dokumentem księgowym jest jedna faktura zakupu, jedna faktura sprzedaży,
bądź 5 pozycji raportu kasowego lub wyciągu bankowego

 • do 20 dokumentów*               150,00 zł
 • 20-60 dokumentów*              260,00 zł
 • 60-100 dokumentów*            370,00 zł
 • 100-200 dokumentów*          550,00 zł
 • powyżej 200 dokumentów*   indywidualnie

* Dokumentem księgowym jest jedna faktura zakupu, jedna faktura sprzedaży,
bądź 5 pozycji raportu kasowego lub wyciągu bankowego

Sporządzenie noty korygującej bądź faktury – 10,00 zł

Opłata za jednego pracownika – 35,00 zł

Osoba współpracująca/ umowa zlecenie, dzieło – 25,00 zł

Opłaty za pozostałe usługi – indywidualnie

Kontakt.

POROZMAWIAJMY.